MOTORVEI

Minecraft: Byer og byggverk - - Veier Og Kjøretøy -

Sjekk det­te mo­tor­vei­de­sig­net hvis du har lyst på en stor vei som inn­farts­åre til byen din. Vi har valgt å byg­ge to fi­ler på hver si­de av vei­en, men du kan lett ut­vi­de det slik at du får tre el­ler fi­re uli­ke fi­ler på hver si­de. Midt­de­le­ren og rekk­ver­ke­ne på si­den av vei­en er lagd av am­bol­ter som står på rek­ke og rad, og un­der am­bol­te­ne fin­ner du po­ler­te ande­sitt­blok­ker. Selve vei­en er lagd av svart be­tong med hvit be­tong som midt­lin­je.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.