TAUBRO

Minecraft: Byer og byggverk - - Briljante Broer -

Det­te er ik­ke en bro du vil fin­ne i en mo­der­ne by, men hvis du byg­ger en gam­mel­dags by full av even­tyr er det verdt å vur­de­re en av dis­se. Bro­en er lagd av tre­blok­ker – «tau­ene» som hen­ger fra bun­nen av den er gjerde­stol­per som hen­ger tett sam­men. Fak­ler bru­kes for å ly­se opp vei­en om nat­ten. Og vær for­sik­tig hvis du byg­ger den­ne i Sur­vi­val Mo­de – ett skritt feil, og du vil plut­se­lig FALLEEEEEÆÆÆHHH ...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.