DYR PÅ SPO­RET!

Minecraft: Byer og byggverk - - Få Togene Til Å Gå! -

Vi har hørt for­tel­lin­ger om vir­ke­li­ge tog­av­gan­ger som har blitt kan­sel­lert på grunn av trær og løv­verk som har hav­net i spo­ret – i Mi­necraft er det li­ten sjan­se for det­te, men dyr kan fort kom­me til å for­vil­le seg ut på skin­ne­ne.

Mi­necraft-mo­ber er gans­ke dum­me og kan selv­føl­ge­lig fin­ne på å vand­re rett ut i vei­en foran vog­nen din. Hvis en vogn tref­fer et dyr, hen­der det ofte at den stan­ser opp og set­ter seg fast. Den enk­le løs­nin­gen på det­te er å sim­pelt­hen dyt­te vog­nen i gang igjen, men det er ik­ke ide­elt.

Den førs­te løs­nin­gen in­ne­bæ­rer å skru av alle mo­ber i ver­de­nen din. Du kan gjø­re det­te ved å tas­te inn føl­gen­de kom­man­do:

/ga­meru­le domob­s­paw­ning fal­se Du kan også skru av mo­ber i inn­stil­lin­ge­ne når du la­ger en ny ver­den.

Den and­re po­ten­si­el­le løs­nin­gen, hvis du ab­so­lutt vil ha dyr og and­re mo­ber i ver­de­nen din, in­ne­bæ­rer å gjer­de inn spo­re­ne godt nok til at in­gen mo­ber kan for­vil­le seg ut på skin­ne­ne. Du må også sik­re sta­sjo­ne­ne ved å in­stal­le­re dø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.