INNGJERDET HAGE

Minecraft: Byer og byggverk - - Parker Og Grøntarealer -

Det­te de­sig­net kan en­ten bru­kes inni en mind­re park, el­ler som en li­ten park som står ale­ne. Det er litt vans­ke­lig å se ut­fra skjerm­bil­det, men det er fak­tisk en li­ten bekk som lø­per gjen­nom ha­gen – der er det også en li­ten bro man kan bru­ke for å ta seg over. Veg­ge­ne be­står av sand­stein, bjørke­ved­plan­ker, -hel­ler og -trap­per, samt gran­gjer­der i vin­du­ene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.