VEI­SPER­RIN­GER

Minecraft: Byer og byggverk - - Gatemøbler -

I vir­ke­lig­he­tens byer vil du av og til se sli­ke vei­sper­rin­ger rundt om­kring – dis­se er der for å hind­re at bi­ler kjø­rer ste­der de ik­ke har lov til, slik som gå­ga­ter. Du kom­mer ald­ri til å gjet­te hvor­dan vi lag­de dis­se rø­ver­ne i Mi­necraft. Jo­da, den øvers­te blok­ken er en li­ten del av en vegg, mens blok­ken un­der (som er del­vis be­gravd) er en dis­pen­ser. Lurt, el­ler hva?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.