JAVA EDITION

Minecraft: Byer og byggverk - - Del Byen Din I Minecraft Realms -

Det er lett å las­te opp en en­spil­ler­ver­den til Mi­necraft Realms i Java Edition. Først må du klik­ke på «Mi­necraft Realms» i ho­ved­me­ny­en, før du så klik­ker på skifte­nøk­ke­len. Hvis du al­le­re­de bru­ker dine tre Realms-åp­nin­ger, vil du bli nødt til å tryk­ke på den ser­ve­ren du vil er­stat­te og så tryk­ke på «Re­set World». Hvis du har le­dig plass, er det bare å vel­ge den le­di­ge plas­sen.

Velg de­ret­ter «Upload World» og finn byen din på lis­ten over en­spil­ler­ver­de­ner. Når du har las­tet den opp, er det bare å tryk­ke på «Done». Nå kan det være lurt å gi Realms­åp­nin­gen et pas­sen­de navn, slik at du vet hva som er hva. Trykk på ser­ve­ren, klikk «World Op­tions» og end­re nav­net til «By» (el­ler noe an­net du selv vel­ger). Du kan også end­re på fle­re ting når du først er her, slik som spill­mo­dus, vans­ke­lig­hets­grad og hvor­vidt spil­ler­ne skal kun­ne bru­ke kom­mando­blok­ker i byen.

Når det er gjort, er det bare å klik­ke på «Done», vel­ge byen din og så in­vi­te­re alle du kjen­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.