MI­NECRAFT

Minecraft: Byer og byggverk - - Lag Et Flatt Område For Byen Din -

Klikk «Play», «Crea­te New» og så «Crea­te New World». End­re spill­mo­dus til Crea­ti­ve og bytt til vans­ke­lig­hets­gra­den Peace­ful for å hind­re mo­ber fra å spren­ge byen din i fil­ler.

Be­veg deg ned­over til du fin­ner «World Type» – velg Flat. I mot­set­ning til i Java-ut­ga­ven, lar ik­ke Mi­necraft deg end­re på ver­dens­struk­tu­ren, noe som be­tyr at du ik­ke kan be­ve­ge deg mer enn to blok­ker un­der bak­ken. Ir­ri­te­ren­de, men vi skal tak­le det sam­men.

Blant and­re valg­mu­lig­he­ter du bør vur­de­re er «Al­ways Day», som gjør at det ik­ke blir mørkt – mør­ket gjør det vans­ke­li­ge­re å byg­ge. Du vil kan­skje også skru av mo­ber helt, først og fremst for å hind­re at dyr og uve­se­ner hav­ner i vei­en for bygge­pro­ses­sen din un­der­veis. Og hvis du vil unn­gå regn, er det bare å skru av vær­syk­lu­sen også.

Til slutt er det bare å gi kar­tet ditt et navn og klik­ke på «Crea­te».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.