BN TOWER

Minecraft: Byer og byggverk - - Broville -

Vi har snak­ket om hvor vik­tig det er å ha landemerker i byen din, og det­te er et skik­ke­lig kult ek­sem­pel. Det­te tår­net ser mis­ten­ke­lig ut som BT Tower i Lon­don ... selv om spis­sen på det­te tår­net går mye høy­ere enn den vir­ke­li­ge. I mot­set­ning til BT Tower, er det hel­ler ik­ke noen heis som kan ta deg med til top­pen av det­te tår­net – du må klat­re opp en lang og smal trapp for å kom­me deg opp her. Men det er det verdt: Ut­sik­ten fra top­pen lar deg se ut­over hele byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.