HOTELL BROLAGGIO

Minecraft: Byer og byggverk - - Broville -

Hotell Brolaggio er ba­sert på vir­ke­lig­he­tens Hotell Bel­la­gio i Las Ve­gas. Den­ne ko­pi­en er kan­skje ik­ke like flott som den ekte ut­ga­ven, men det er fort­satt et fryk­te­lig im­po­ne­ren­de byggverk og et fullt fun­ge­ren­de hotell. Her fin­ner du fle­re ti­talls rom hvor man kan ta seg en blund og en fun­ge­ren­de heis som lar deg slip­pe å løpe opp og ned trap­pe­ne for å kom­me til de øvers­te eta­sje­ne. Fem stjer­ner!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.