KIRKEN

Minecraft: Byer og byggverk - - Sunset Coast -

Kirken er like im­po­ne­ren­de på inn­si­den som på ut­si­den. De uli­ke stein­ty­pe­ne og slyng­plan­te­ne som lø­per ned­over fron­ten får det til å se ut som en byg­ning som er fle­re hund­re år gam­mel. På inn­si­den har by­byg­ger­ne nok en gang brukt dø­rer på en lur måte: som bak­si­den av ben­ke­ne i kirken. Det er vans­ke­lig å se på skjerm­bil­det, men i en­den av kirken vil du også fin­ne en trapp som le­der helt opp til klokke­tår­net. Der­fra kan du få et skik­ke­lig over­blikk over byen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.