BRYGGEHUS

Minecraft: Byer og byggverk - - London 1666 -

Å bo nede ved van­net var litt an­ner­le­des i 1666 sam­men­lig­net med i dag. Den gang var bryg­ge­ne ful­le av enor­me skip som frak­tet va­rer fra hele ver­den, mens man i dag for det mes­te bor der på grunn av ut­sik­ten. Dis­se brygge­hu­se­ne vi­ser hvor­dan man kan lage byg­nin­ger rett over vann­over­fla­ten ved hjelp av støt­ter som er med på å hol­de byg­nin­gen oppe.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.