BROSTEINSGATE

Minecraft: Byer og byggverk - - Veier Og Kjøretøy -

Det­te er en slags mel­lom­ting mel­lom for­tau og van­lig bil­vei – bro­steins­ga­ter er per­fekt for byer hvor du har lyst på et par, men ik­ke så man­ge bi­ler. Den­ne vei­ty­pen er lat­ter­lig lett å lage: Du kan plas­se­re bro­stein i en rett lin­je ved hjelp av fill-kommandoen, før du så set­ter ut grå mur­steins­hel­ler der du vil at for­tau­et skal være. Dis­se ga­te­ne kan være så bre­de du bare vil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.