JEEP

Minecraft: Byer og byggverk - - Veier Og Kjøretøy -

Den­ne fire­hjuls­trek­ke­ren er klar for ac­tion, både av og på vei­en! Den er stort sett lagd av kvarts­blok­ker og -hel­ler, med stein­hel­ler på bun­nen. Hjule­ne på den­ne bi­len er, ak­ku­rat som alle de and­re, lagd av svart be­tong med knap­per som hjul­kaps­ler. Num­mer­skil­tet er et van­lig, blankt skilt – du kan godt gjø­re det mer per­son­lig hvis du har lyst til det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.