GLASSBRO

Minecraft: Byer og byggverk - - Briljante Broer -

Hvem var det som sa at broer må be­stå av en­ten stein el­ler tre? Det­te er en bro fra Future City som bru­ker van­li­ge glass­blok­ker for å lage en gjen­nom­sik­tig gang­vei som snor seg over van­net i byen. Ut­sik­ten gjen­nom glas­set er litt bort­kas­tet, all den tid det ik­ke er noe spe­si­elt å se på i van­net, men det er li­ke­vel en kul idé. De­sig­net kun­ne an­ta­ge­lig fun­gert ut­mer­ket hvis du byg­de en bro mel­lom to sky­skra­pe­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.