ORIENTALSK BRO

Minecraft: Byer og byggverk - - Briljante Broer -

Den­ne bro­en er også fra Broville, nær­me­re be­stemt fra det ki­ne­sis­ke dis­trik­tet i byen. Det er sjel­den man ser oran­sje aka­sie­blok­ker og mørk eik sam­men, men de pas­ser fint i den­ne ori­en­tals­ke bro­en. Vi li­ker også inn­sat­sen som er lagt ned for å gjø­re elve­leiet pent: Ska­pe­ren har plas­sert bloms­ter langs kan­ten av el­ven, og i van­net har ved­kom­men­de brukt en rek­ke vak­re lilje­bla­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.