BRO I SKY­ENE

Minecraft: Byer og byggverk - - Briljante Broer -

Hvis du hver­ken kan gå un­der el­ler gjen­nom noe, er det ofte lu­rest å gå over det. Den­ne høye bro­en fra Future City er satt høyt over bak­ken, borte fra inn­på­slit­ne fot­gjen­ge­re. Det er litt vans­ke­lig å se det ut fra skjerm­bil­det, men det er sto­re buer på un­der­si­den av bro­en som er lagd av hel­ler. Vi els­ker også gate­lyk­te­ne på bro­en – de er med på å gjø­re den bruk­bar om kvel­den. Og se på det sto­re skil­tet på en­den, da!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.