STI­LIG BRO

Minecraft: Byer og byggverk - - Briljante Broer -

Det­te er et pro­sjekt for bro­byg­ge­re som li­ker en ut­ford­ring. Ska­pe­ren er Dr_bond fra Red­dit, og med den­ne bro­en har ved­kom­men­de lagd et skik­ke­lig de­tal­jert styk­ke kunst. Du lu­rer kan­skje på hvor­dan de har klart å gjø­re det så de­tal­jert? Vel, det er for­di bro­en er helt gi­gan­tisk! Det­te er et byggverk man bru­ker fle­re uker på, ik­ke de snaue ti mi­nut­te­ne det tar å set­te opp en gangbro.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.