FORKHOLDER

Minecraft: Byer og byggverk - - Statuer Og Skulpturer -

Fork­hol­de­ren har om­trent den sam­me krop­pen som fak­kel­bæ­re­ren, men hol­der to gjen­stan­der i ste­det for én. I ven­st­re hånd hol­der han en fork lagd av gran­gjerde­stol­per og vegg­blok­ker. Legg mer­ke til hvor­dan du må veks­le mel­lom gjerde­stol­per og vegg­blok­ker for å lage tup­pe­ne på for­ken. I høy­re hånd hol­der han et skjold lagd av vegg­blok­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.