PARK­BEN­KER

Minecraft: Byer og byggverk - - Parker Og Grøntarealer -

Vi sier det sta­dig vekk, men det er alt­så de små de­tal­je­ne som vir­ke­lig ut­gjør de sto­re for­skjel­le­ne i Mi­necraft. Her har du tre for­skjel­li­ge de­sig­n­al­ter­na­ti­ver du kan vel­ge når du skal lage din egen park­benk. Fra ven­st­re til høy­re: en benk lagd av om­vend­te bro­steins­trap­per og en bro­steins­hel­le; en benk lagd av gran­trap­per med gjen­stands­ram­mer på hver si­de; en en­kel benk som be­står av bjørke­tre­plan­ker og -hel­ler.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.