ELVEPARK

Minecraft: Byer og byggverk - - Parker Og Grøntarealer -

Den­ne par­ken er også fra Broville, og den er bygd oppå en li­ten elv. Den lil­le bryg­ga (som har én li­ten park­benk) er gans­ke søt å se på, og gang­sti­en som be­står av bro­stein og van­li­ge stein­blok­ker er også gans­ke kul. Merk også hvor­dan van­net er dan­dert med lilje­bla­der og suk­ker­rør langs vann­kan­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.