VEISKILT

Minecraft: Byer og byggverk - - Gatemøbler -

Det fin­nes man­ge må­ter man kan lage skilt som pe­ker i for­skjel­li­ge ret­nin­ger, men det­te er an­ta­ge­lig­vis vår fa­vo­ritt. Plas­ser en vegg­blokk i bak­ken, sett et par eike­gjerde­stol­per over der og av­slutt med en farge­rik be­tong­blokk og skilt som for­tel­ler nys­gjer­ri­ge fot­gjen­ge­re hvor de er på vei.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.