TRAP­PER OG UNDERGANGER

Minecraft: Byer og byggverk - - Gatemøbler -

In­gen byer er full­sten­dig fla­te. Ofte pre­ges by­bil­det av små trap­per og underganger som lar fot­gjen­ge­re tras­ke mel­lom byg­nin­ger og un­der ho­ved­vei­er. Din Mi­necraft-by tren­ger også sli­ke ele­men­ter, i hvert fall hvis den skal se en anel­se rea­lis­tisk ut. Bare se på det­te kule ek­sem­pe­let fra Broville – de som byg­de den­ne opp­gan­gen bruk­te mo­se­te bro­stein for å gjø­re ste­det tro­ver­dig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.