TEST: De 5 bes­te småbilene

Vi har tes­tet fem snert­ne små­bi­ler som fak­tisk kan tak­le mer enn by­kjø­ring.

Norges storste guide til elbiler - - Innhold -

Den lil­le by­bi­len har kom­met seg opp og fram, både i bok­sta­ve­lig og sym­bolsk for­stand. Én gang i ti­den var det bare de gær­ne og vå­ga­le som dris­tet seg uten­for by­kjer­nen med dis­se kom­pak­te el­bi­le­ne. I dag er de der­imot for full­ver­di­ge all­round­e­re å reg­ne, med kom­fort, tek­no­lo­gi og ytel­se som match­er langt stør­re bi­ler.

Dis­se små og kjap­pe føl­ge­sven­ne­ne er kan­skje ikke dem du leg­ger ut på den sto­re fa­mi­lie­fe­rien med, men til dag­lig by­kjø­ring er de per­fek­te. Hvis du er på jakt etter litt mer plass og flek­si­bi­li­tet, an­be­fa­ler vi at du le­ser tes­ten vår av Nissan Leaf.

Men her får du alt­så de fem småbilene vi me­ner gir mest kjøre­gle­de for pen­ge­ne!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.