El­bi­le­ne du kan gle­de deg til

Vi har tatt et titt på de mest spen­nen­de el­bi­le­ne som er un­der ut­vik­ling.

Norges storste guide til elbiler - - Innhold - AV Ve­gard Møller Johnsen

Det sis­te åre­ne har vi sett en vold­som ut­vik­ling på hele­lek­tris­ke bi­ler. Og mar­ke­det har ald­ri til­budt et bre­de­re ut­valg av lad­ba­re bi­ler enn nå. Li­ke­vel er det no­en som fort­satt ikke har fun­net «den ret­te» bi­len for sitt bruk – en­ten det hand­ler om de­sign, rekke­vid­de, ut­styr el­ler pris.

Hel­dig­vis er den elek­tris­ke re­vo­lu­sjo­nen bare så vidt be­gynt, og det er mye godt i ven­te. På s. XX og XX kan du blant an­net lese mer om de spen­nen­de ny­he­te­ne By­ton M By­te og Mercedes EQC.

Her tar vi en li­ten titt på de fem lan­se­rin­ge­ne vi tror flest er spen­te på:

Hvis du fort­satt ikke har fun­net en el­bil som pas­ser ak­ku­rat deg, så for­tvil ikke. Det er man­ge nye på vei. Vi har pluk­ket ut no­en av de mest spen­nen­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.