5 KIA SOUL

Fun­ky styling og syv års ga­ran­ti gjør den litt fir­kan­te­de Soul EV til et at­trak­tivt al­ter­na­tiv.

Norges storste guide til elbiler - - De 5 Beste Småbilene - Pris: fra 218 000 kr

Vi har valgt å in­klu­de­re Kia Soul i små­bil­tes­ten, selv om den kan­skje er mer sam­men­lign­bar med de litt stør­re Nissan Leaf el­ler VW e-golf. Hvor­for? For det førs­te for­di den ser ut og fø­les mer som en li­ten by­bil enn sine stør­re rivaler. Dess­uten er den høyt plas­ser­te fø­rer­plas­sen gull verdt un­der by­kjø­ring. Det litt fir­kan­te­de designet ap­pel­le­rer nok ikke til alle, men de ret­te kantene gjør at bi­len er lett å par­ke­re og ma­nøv­re­re.

Soul EV ble lan­sert i 2015 og var Kias førs­te og enes­te rene el­bil. Bi­len le­ve­res med sju års ga­ran­ti, noe som bur­de be­ro­li­ge de fles­te som er be­kym­ret for sto­re og ufor­ut­set­te ut­gif­ter om noe skul­le ryke.

De førs­te mo­del­le­ne av Soul EV had­de en rekke­vid­de på rundt 200 km, mens de nye bi­le­ne nå har fått en rekke­vid­de på rundt 250 km på én en­kelt la­ding. Bat­te­ri­ene har en energi­lag­rings­ka­pa­si­tet på 30 kilo­watt-ti­mer, mens den elek­tris­ke mo­to­ren yter 81, 4kw og har et drei­e­mo­ment på 285 Nm. Re­sul­ta­tet er en bil som ak­se­le­re­rer fra 0-96 km/t på 11 se­kun­der og har en topp­fart på 144 km/t.

I en van­lig strøm­kon­takt bru­ker Soul EV 11 – 14 ti­mer på å la­des opp, mens et eget ut­tak el­ler en of­fent­lig lade­sta­sjon gjør job­ben unna på rundt fem ti­mer. Med en hur­tig­la­der fyl­les bat­te­ri­et opp til 80 % på 33 mi­nut­ter.

Kia Soul EV er ikke den ri­me­ligs­te bi­len i sin klas­se, men med den gode ga­ran­ti­en og en roms­lig kupé med god plass til fem voks­ne er den et ut­mer­ket valg for deg som er på ut­kikk etter noe litt an­ner­le­des.

DET LITT FIR­KAN­TE­DE DESIGNET AP­PEL­LE­RER NOK IKKE TIL ALLE, MEN DE RET­TE KANTENE GJØR AT BI­LEN ER LETT Å PAR­KE­RE OG MA­NØV­RE­RE.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.