1 BMWI3

Den er ikke bil­lig, men med BMW i3 får du lek­kert de­sign, sær­egent in­te­ri­ør og uslåe­li­ge kjøre­egen­ska­per.

Norges storste guide til elbiler - - De 5 Beste Småbilene - Pris: fra 277 900 kr

Den er tes­tens dy­res­te bil med god mar­gin, og har vært på mar­ke­det siden 2013, så hva gjør egent­lig BMW i3 på første­plass? Kort sagt: fem år etter lan­se­ring ser den­ne bane­bry­ten­de el­bi­len frem­de­les ut som en frem­tids­vi­sjon, og hol­der stand som en av de mest at­trak­ti­ve nye bi­le­ne på mar­ke­det.

En av grun­ne­ne til det er at BMW i3 ble designet som el­bil fra grun­nen av, uten å måt­te kom­pro­mis­se på hver­ken kon­struk­sjon, vekt, in­te­ri­ør el­ler ytel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.