VW ID

Norges storste guide til elbiler - - Framtidsvisioner -

VW har al­le­re­de hatt stor suk­sess med e-golf og e-up! i Nor­ge. Men den vir­ke­lig sto­re el-sats­nin­gen kom­mer først med Id-se­ri­en. Den førs­te mo­del­len får ut­ven­di­ge mål blir om­trent på stør­rel­se med da­gens Golf, den får en helt ny platt­form (MEB) og en rekke­vid­de på rundt 500 kilo­me­ter.

ID er ven­tet å kom­me på mar­ke­det tid­lig i 2020 – og start­pri­sen er ser ut til å leg­ge seg un­der 300 000 kro­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.