SKODA VISION E

Norges storste guide til elbiler - - Framtidsvisioner -

Snart kas­ter også Skoda seg på den elek­tri­fi­ser­te bølgen. Førs­te hele­lek­tris­ke bil ut fra dem blir fak­tisk små­bi­len Ci­ti­go. Det er i prak­sis en e-up! – men den får en rekke­vid­de på 300 kilo­me­ter og kom­mer på mar­ke­det alt i 2019.

Li­ke­vel er vi mer spent på den helt nye mo­del­len de har vist på fle­re bil­ut­stil­lin­ger: Vision E. Kon­sep­tet til­si­er at det­te blir en tøff SUV med cou­pe­ak­tig tak­lin­je, et roms­lig ba­ga­sje­rom og mu­lig­het for fire­hjuls­drift. Den kom­mer på mar­ke­det i 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.