POR­SCHE TAYCAN

Norges storste guide til elbiler - - Framtidsvisioner -

Por­sche har ikke tenkt å hol­de seg uten­for det gode sel­skap, de hel­ler. De­res Taycan, som er en stor se­dan/fire­dørscou­pe, er ven­tet mot slut­ten av nes­te år.

I tråd med Por­sche-tra­di­sjo­nen, blir det­te en bil med mye kref­ter og et bru­talt fraspark. Rundt 600 hk og 0-100 km/t på 3,5 se­kun­der er det vi er blitt fore­spei­let. Rekke­vid­den blir tro­lig et sted mel­lom 400-500 kilo­me­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.