TE­S­LA MODELY

Norges storste guide til elbiler - - Framtidsvisioner -

Te­s­la har så vidt fått fart på byg­gin­gen av Mo­del 3, før de må for­be­re­de seg på en ny vo­lum­mo­dell: Mo­del Y. Det blir en kom­pakt SUV som skal i pro­duk­sjon i 2020. Den­ne er det ikke slup­pet vel­dig mye in­for­ma­sjon om. Men i kjent stil kan vi for­ven­te fris­ke ytel­ser, god rekke­vid­de og mye ut­styr. Og kan­skje no­en for­sin­kel­ser i pro­duk­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.