Akil­les-se­nen

Ny Vitenskap – Kroppen - - Innhold -

1. Stink­dyr

Fakta: Vel­kjent for sin evne til å skil­le ut en væs­ke med en sterk, ille­luk­ten­de lukt som de bru­ker som for­svars­vå­pen. De kan sky­te den opp til 5 me­ter.

2. Ro­tor­ua, New

Zea­land

Fakta: Ro­tor­ua lig­ger i den geo­lo­gisk mest ak­ti­ve de­len av New Zea­land og er om­gitt av gjørme­bas­sen­ger, gey­si­rer og damp­ven­ti­ler.

3. Ti­tan arum

Fakta: Den­ne kjempe­sto­re, tre me­ter høye plan­ten luk­ter som en blan­ding av råt­ne egg og råt­tent kjøtt for å til­trek­ke seg in­sek­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.