1 Po­lio­vak­si­ne

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Henrietta Lacks’ Udødelige Celler -

Da He­la-cel­le­ne først ble opp­da­get, sto ver­den over­for en om­fat­ten­de po­lio­epi­de­mi. Jo­nas Salk var en av de man­ge fors­ker­ne som de­spe­rat for­søk­te å ut­vik­le en vak­si­ne, og da han klar­te å få tak i en prø­ve av He­la-cel­le­ne, kun­ne han en­de­lig dyr­ke fram det smitt­som­me po­lio­vi­ru­set i stor ska­la. Der­med kun­ne han prø­ve ut vak­si­nen som i dag har ut­ryd­det po­lio fra nes­ten hele den vest­li­ge halv­kule.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.