Men­nes­ker i ver­dens­rom­met 4

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Henrietta Lacks’ Udødelige Celler -

I 1957 ble He­la-cel­ler trans­por­tert ut i ver­dens­rom­met, om bord i den and­re rus­sis­ke sa­tel­lit­ten som ble sendt i bane rundt jor­da. Der­med kun­ne fors­ke­re ob­ser­ve­re hvor­dan en slik tur på­vir­ket men­neske­cel­ler før men­nes­ket selv skul­le ut i rom­met. De førs­te men­nes­ke­ne i rom­met had­de også med seg He­la-cel­ler, og man fant ut at cel­le­ne del­te seg ras­ke­re når de var vekt­løse.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.