Gyl­ne nan­o­par­tik­ler er lo­ven­de for kreft­be­hand­lin­gen

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Litt Av Hvert Om Dagens Medisin -

Kli­nis­ke tes­ter med nan­o­par­tik­ler har vist at gull er ef­fek­tivt som kreft­be­hand­ling. Gyl­ne nan­o­par­tik­ler er dek­ket av anti­stof­fer, og det gjør at de kan gjen­kjen­ne kreft­cel­ler. Cel­le­ne kan de­ret­ter be­hand­les med la­ser­støt som var­mer opp klyn­ger med nan­o­par­tik­ler som bare sam­ler seg blant de kreft­ram­me­de cel­le­ne. Grup­pe­ne som ram­mes av den in­ten­se var­men, blir øde­lagt, og kreft­cel­le­ne for­svin­ner mens de fris­ke cel­le­ne i nær­he­ten ikke blir be­rørt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.