Hvor kom­mer nav­ne­ne på bein fra?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Anatomi Litt Av Hvert Om Anatomi -

De fles­te bei­na i kroppen har la­tins­ke el­ler gres­ke navn, og man­ge av dem be­skri­ver hvor­dan bei­na ser ut, hvor de be­fin­ner seg, el­ler hva de gjør. Bei­na i det ind­re øret kal­les mal­leus, in­cus og sta­pes som be­tyr «ham­mer», «am­bolt» og «stig­bøy­le». Or­det pa­tel­la (kne­skå­len) be­tyr «grunn tal­ler­ken», mens pel­vis (bek­ke­net) be­tyr «bas­seng». Fe­mur be­tyr «lår», verte­bra (rygg­vir­vel) kom­mer fra det la­tins­ke ver­bet «å snu», og mandib­le (kjeve­bei­net) fra la­tin for «å tyg­ge».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.