Im­mu­no­lo­gi, sex og død

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Immunforsvaret -

Ha med­fø­lel­se med den stak­kars han­nen av det au­st­rals­ke pung­dy­ret brunt pung­spisse­korn. Når pa­rings­ti­den nær­mer seg, slut­ter han å pro­du­se­re sper­ma, sam­ti­dig som te­stik­le­ne hans bry­tes ned. Men sper­ma­lag­re­ne i kroppen gir ham li­ke­vel en helt uimot­ståe­lig trang til å pare seg, noe han gjør i opp­til 14 ti­mer i døg­net. Men alt har sin pris, og den vold­som­me an­stren­gel­sen gir en mar­kant øk­ning av kor­ti­sol­ni­vå­et i blo­det. Kor­ti­sol er et stress­hor­mon som un­der­tryk­ker im­mun­for­sva­ret. Re­sul­ta­tet er at vår vi­ri­le venn pung­spisse­korn­han­nen dør når den in­ten­se pa­rings­ti­den er over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.