Mat som gir bed­re nerve­og mus­kel­funk­sjon

Ny Vitenskap om Kroppen - - Mat Og Helse Gjenbruk Av Plastflasker Hva Er Elekt -

De fles­te får i seg det de tren­ger gjen­nom et sunt og va­riert kost­hold. Men hvis du vil være på den sik­re si­den, fin­ner du en over­sikt over spe­si­elt ka­li­um- og kal­sium­rike mat­va­rer her.

Ka­li­um

Mat­va­rer som inne­hol­der mye ka­li­um, er fi­ken, ro­si­ner, sol­tør­ke­de to­ma­ter, tør­ke­de apri­ko­ser, as­par­ges, avo­ka­do, ba­na­ner og brok­ko­li.

Kal­si­um

Mat­va­rer som gir kroppen mye kal­si­um, er melk, grønn­kål, qui­noa, brok­ko­li og egg.

Na­tri­um/na­trium­klo­rid

De fles­te får i seg nok na­tri­um og klo­rid gjen­nom van­lig kost­hold. Husk at na­tri­um kan øke blod­tryk­ket, mens ka­li­um sen­ker det. Du bør der­for være litt for­sik­tig med inn­tak av na­tri­um.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.