Salt kost­hold gjør deg mer sul­ten, ikke tørst

Ny Vitenskap om Kroppen - - Mat Og Helse Sover Jeg Bedre Om Jeg Tar Magnesium? -

Det har len­ge vært an­tatt at salt mat gjør oss tørs­te, men en ny stu­die vi­ser noe an­net. Man trod­de tid­li­ge­re at sal­tets na­triumog klo­r­i­dio­ner bandt seg til vann og frak­tet ut mo­le­ky­le­ne med uri­nen. I ste­det er hy­po­te­sen at krop­pens av­falls­stoff, urea, hind­rer van­net i å bin­de seg til salt. Pro­duk­sjon av urea er en energi­spa­rings­pro­sess, noe som for­kla­rer hvor­for et sal­trikt kost­hold kan gjø­re at du fø­ler deg mer sul­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.