Enke­manns­støt

Finn ut hvor­for det gjør så vondt når du slår al­bu­en.

Ny Vitenskap om Kroppen - - Innhold -

Den skar­pe smer­ten du opp­le­ver når du slå al­bu­en, blir ofte kalt «enke­mans­støt» for­di den er kort, men in­tens. Smer­ten kom­mer fra al­bu­ener­ven, som går fra nak­ken og ned til hen­de­ne. Den­ne ner­ven er for det mes­te be­skyt­tet av fle­re lag bein og musk­ler, men ved al­bu­en lig­ger den nok­så ube­skyt­tet un­der hud­en. Der­med kan ner­ven bli pres­set mel­lom hud­en og en hud­knast kalt den media­le epi­kon­dyl hvis du slår deg, og det kan sen­de en skarp smer­te ned un­der­ar­men og ned i fing­re­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.