Viss­te du at?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Hvordan Skal Vi Kurere Kreft? -

Om­trent halv­par­ten av kreft­pa­si­en­te­ne får stråle­be­hand­ling. Etter ope­ra­sjon er det den mest ef­fek­ti­ve kreft­be­hand­lin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.