Viss­te du at?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Ny Medisin Hvordan Skal Vi Kurere Kreft? -

Fase 3-tes­ter sam­men­lik­ner nye lege­mid­ler med da­gens for å se om de er mer ef­fek­ti­ve el­ler har fær­re bi­virk­nin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.