Viss­te du at?

Ny Vitenskap om Kroppen - - Kroppen I Arbeid Slik Helbredes Et Sår -

Blød­nin­ger stop­per raskt. Det tar van­lig­vis mel­lom ti og fjor­ten mi­nut­ter før blo­det lev­rer seg etter en mind­re ska­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.