In­for­ma­sjon og støt­te

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Ny Medisin Hvordan Skal Vi Kurere Kreft? -

Hvis du vil ha mer in­for­ma­sjon om kreft og kreft­be­hand­ling, kan du gå til Kreft­for­enin­gens nett­si­der www.kreft­for­enin­gen.no

Tren­ger du noen å pra­te med? Du kan ta kon­takt med Kreft­for­enin­gens hjelpe­lin­je på 800 57 338, man­dag til tors­dag kl. 10–14.

Jacs team med stu­die­syke­plei­ere ad­mi­ni­stre­rer eks­pe­ri­men­tel­le me­di­si­ner i kli­nis­ke tes­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.