Dyk­ke­re­flek­sen

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Innhold -

Kroppen rea­ge­rer in­stink­tivt un­der vann og hind­rer at du får en våt grav.

Kaldt vann

Når an­sik­tet dek­kes av kaldt vann, spe­si­elt rundt øyne og pan­ne, ut­lø­ses dyk­ke­re­flek­sen.

Hold pus­ten

Ef­fek­ten av dyk­ke­re­flek­sen hjel­per med å spa­re ok­sy­gen og for­len­ge ti­den mel­lom hvert pust du tren­ger å ta.

Hjer­te­ryt­men går ned

Pul­sen går ned til 10–25 % for å re­du­se­re krop­pens be­hov for ok­sy­gen.

Blo­det end­rer bane

Blo­det end­rer bane for­di blod­åre­ne trek­ker seg sam­men i ar­mer og bein. Da tvin­ges blo­det mot hode og over­kropp, slik at de vi­ta­le or­ga­ne­ne får nok ok­sy­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.