Viss­te du at?

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Kroppen I Arbeid Søvn Din Indre Klokke -

Iføl­ge en­kel­te fors­ke­re tren­ger kvin­ner i gjen­nom­snitt en time mer søvn enn menn. Man­ge­len på søvn kan gjø­re kvin­ner mer ut­satt for de­pre­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.