Viss­te du at?

Ny Vitenskap om Kroppen (Norway) - - Nysgjerrig? Optiske Illusjoner -

Il­lu­sjo­nen med gummi­hån­den hjel­per le­ger med å stu­de­re syk­dom­mer med symptomer på kropps­for­styr­rel­ser, f.eks. ano­rek­si.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.