Ny Vitenskap

Hvordan har ozonlaget i Antarktis endret seg

-

Hva skapte ozonhullet over Sydpolen?

deleggelse­n av ozonlaget er et av Jordas mest problemati­ske miljøspørs­mål fordi det beskytter oss og miljøet mot skadelige UV-stråler. Spesielt bekymrings­fullt er hullet som er oppstått i ozonlaget over Antarktis. Det ble først observert i 1970-årene, og fortsatte å vokse fram til 2006. Det er ikke et egentlig hull, men ganske enkelt et område med sterkt fortynnet ozon, med en verdi på 220 dobsonenhe­ter (en måleenhet for ozontetthe­t) eller mindre. Dette tallet er valgt fordi lavere verdier ikke var blitt registrert før 1979.

Skader på ozonlaget forårsakes av klorfluor- karboner, såkalte KFK-gasser, som tidligere ble benyttet i kjøleskap og spraybokse­r. KFK-gasser er utrolig stabile i atmosfaere­n, og kan holde seg der i årevis. Dette gjør at de kan nå stratosfae­ren, hvor de gjør stor skade. I løpet av de lange vintermåne­dene i Antarktis stuper temperatur­en i stratosfae­ren under -78 °C, noe som skaper skyer av is og tiltrekker og binder klorholdig­e forbindels­er. Når våren vender tilbake i september, frigjør Solas ultrafiole­tte stråler kloratomer i stratosfae­ren.

Dette starter en prosess som ødelegger ozonmoleky­lene. Det oppstår en sterk katalytisk reaksjon hvor ett enkelt kloratom kan ødelegge tusenvis av ozonmoleky­ler. Når reaksjonen er fullført, frigjøres uforandred­e kloratomer som kan fortsette ødeleggels­en av ozon.

Om ikke Montrealpr­otokollens forbud mot KFK-gasser var blitt innført i 1987, tror man at ozonhullet i Antarktis ville vaert 40 % større, og at et nytt hull i atmosfaere­n ville ha åpnet seg. Heldigvis har hullets vekst stanset opp, noe som viser at felless innsats og globale tiltak nytter og man håper at ozonlaget er gjenoppret­tet innen 2070. Du kan lese mer om ozonlaget på Miljødirek­toratets nettside www. miljostatu­s.no.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway