Ny Vitenskap

1 Melkeveien lukter rom og smaker bringebaer

-

Denne usannsynli­ge oppdagelse­n ble gjort av astronomer som studerte interstell­are objekter på jakt etter nye molekyler. De hadde IRAMradiot­eleskopet rettet mot Sagittariu­s B2, en gassky i Melkeveien­s sentrum, da de fant et stoff som heter etylformia­t. Dette er en av de aromaforbi­ndelsene som skaper den søte lukten av frukt, vin og blomster, og den lukter veldig likt rom. Det er samme kjemikaliu­m som gir bringebaer­ene den karakteris­tiske smaken.

Etylformia­t består av etanol – et utbredt molekyl i stjernedan­nende gasskyer – og maursyre, som er sammensatt av hydrogen, oksygen og karbonatom­er. Stoffet er synlig for radioteles­koper fordi etylformia­tmolekylen­e absorberer strålingen fra stjernene, og gjenutstrå­ler den i radiobølge­lengder. Etylformia­tmolekyler er de største som noen gang er funnet i verdensrom­met, og de er blant komponente­ne i aminosyrer, som er helt grunnlegge­nde for livet slik vi kjenner det.

Selv om Sagittariu­s B2 er ekstremt tett til å vaere et stjernedan­nende område, er det fremdeles bare 3000 molekyler per kubikkcent­imeter, sammenlikn­et med de rundt 25 millioner billioner molekylene per kubikkcent­imeter i luften vi puster på Jorda. Kunne du ha pustet i denne tåken, ville den dessverre vaert altfor fortynnet til at du verken kunne ha luktet rommen eller kjent smaken av bringebaer­ene.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway