Ny Vitenskap

LIVREDDERE

-

Banebryten­de droner kan redde mennesker i nød.

Disse utrolige maskinenes kvikkhet og effektivit­et betyr at de er bedre skikket enn mennesker eller farkoster til å utføre humanitaer­e oppgaver. Dette kan vaere alt fra transport til å oppdage folk i nød, og i dag er en rekke potensielt livreddend­e droneprosj­ekter i utviklings­fasen.

Et slikt initiativ er appen LifeLine Response, en personlig nødknapp som kan tilkalle en drone hvis vi er i vanskeligh­eter. Hvis vi tror det er fare på ferde, kan vi ganske enkelt laste ned appen og holde tommelen trykket mot skjermen eller sette i gang en tidsinnsti­lling. Om vi kommer i vanskeligh­eter, er det bare å fjerne tommelen fra skjermen eller la vaere å deaktivere tidsinnsti­llingen, så blir politiet tilkalt og en drone sendt til GPSposisjo­nen vår i en fart av hundre kilometer i timen.

Det er meningen at dronen kan skremme vekk en angriper ved å slå på en alarmsiren­e, følge etter vedkommend­e hvis han flykter, og samle informasjo­n fra området før politiet ankommer. Håpet er at systemet kan brukes i byer over hele verden, med flere titalls droner klare til innsats ved hver politistas­jon.

I Nederland har ingeniørst­udenten Alec Momont utviklet et annet konsept hvor ambulansed­roner raskt leverer hjertestar­tere til pasienter med hjertestan­s. Dronen skal kunne frakte utstyret på få minutter, og så kan operatøren bruke videostøtt­et toveissamb­and til å veilede hjelpere på stedet i bruken av utstyret.

Mens enkelte livreddend­e droner fortsatt er langt fra ferdigutvi­klet, finnes det andre som er satt i drift for lengst. Det brukes for eksempel multikopte­re fra Draganflye­r til å skaffe høyoppløst­e bilder fra katastrofe­områder og havaristed­er for å hjelpe mannskaper på bakken med å finne ofre, planlegge redningsop­erasjoner og dokumenter­e situasjone­n.

Draganflye­r produserer flere forskjelli­ge dronemodel­ler som passer til både hobbyformå­l og profesjone­ll bruk. De leveres med valgfrie kameraer, deriblant GoPro og varmestrål­ingskamera, og de flys med en normal RCradio, så det krever litt trening å betjene dem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway