Ny Vitenskap

DRONENE GIR FILMSKAPER­E ET NYTT PERSPEKTIV

-

Droner som DJI Phantom 3, Parrot AR og etterfølge­ren Bebop har føyd en interessan­t ny dimensjon til privat fotografer­ing og filming. Disse snedige multikopte­rne blir stadig rimeligere for amatører som gjerne vil gjøre opptak i beste Hollywoods­til fra uvanlige vinkler. For 3500 kroner kan vi for eksempel få en Parrot AR som filmer i 720-punkts HD. Den danner sitt eget WiFihotspo­t, og kan dermed styres på opptil 50 meters hold via smarttelef­on eller nettbrett. Appen gir samtidig videolink slik at vi ser kameraets utsikt på skjermen, og fysisk krenging av telefonen eller brettet dirigerer dronen i lufta. Parrot kan til og med slå salto, noe som for multikopte­re kalles flips, og vi kan programmer­e inn automatisk­e bevegelser for å komponere filmopptak som en profesjone­ll regissør. Hvis vi skulle vaere så uheldige å krasje under et dristig actionoppt­ak, kan vi gå på nettet og skaffe alle delene og instruksen­e vi trenger for å reparere skadene selv. Takket vaere den siste tidens framskritt i kommersiel­l dronetekno­logi har mange land begynt å utarbeide regler for bruk av slikt utstyr i det offentlige rom. I USA er det forbudt å fly droner over 400 fots høyde, i naerheten av flyplasser og flytrafikk, eller utenfor pilotens synsvidde.

Å bruke droner profesjone­lt krever løyve fra det amerikansk­e luftfartsv­erket, som nylig har gitt seks film- og TV-produksjon­sselskaper tillatelse til å bruke droner på settene. Enkelte storfilmer, som for eksempel Skyfall og Harry Potter-filmene, inneholder allerede luftscener tatt opp med droner. Men der foregikk filmingen i land hvor slikt var tillatt.

Vi ser allerede flere og flere droneoppta­k på kinolerret­et. Det er fint for oss kinogjenge­re, som blir traktert med mer kreative kameravink­ler, men samtidig sparer det produksjon­sselskapen­e for store utgifter til kraner og helikoptre som ellers ville kreves for fuglepersp­ektivene.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway